Realizacje


Piękno to pozytywna własciwość estetyczna wynikająca z zachowania proporcji, harmonii barw, stosowności, umiaru i użytecznosci, odbierana przez zmysły.
Tak podają słowniki, ale my postrzegamy piękno indywidualnie - tak jak nasi klienci.